Dammvall

"Dammfäste. På sydändan av berget finns en mosse, som kallasTångaamossen. Den har varit uppdämd fordomdags av ett dammfästek,som ännu ligger kvar - ett redigt dammfäste av sten, ty man kanköra uppe på det i dag som är." H Svensson, 1943. Se skiss iboken!

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.