Stensättning

1) Stensättning, rund, 15 m diam och 1,0 m h. Övertorvad. Avstensättningen återstår endast en ca 3 m br krans, genombruten påtre ställen i NNV, NÖ och ÖSÖ. Den stora håla som sålunda bildatsär till hälften fylld med ris. Beväxt med hallonbuskage ochnässlor. 4 m S om 1 är 2) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,4 mh. Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0,2-0,3 m st.Tämligen ojämn kantkedja a…

Arkeologisk utredning, A719 stensättning och A864 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppl…
Arkeologisk utredning, A497 stenpacknig i stensättning och A417 stensättning, Marma, Alund…
Dingtuna sn, Västerås, Västjädra 2:8. Grav 28:II, stensättning. 1959.
Arkeologisk utredning, A417 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppland 2016