Kyrka/kapell

1. Kyrkorunikulle, oval, 9x8 m (NÖ-SV) och 1.5 m h. Sidorna är branta ochpå den platta toppen är en gravhäll av grå kalksten. Gravhällen är, 2.3x1.4 m (NÖ-SV) och på den är uthugget en kvinna och man, Olaf Stake och KarinKagg. Ihällens sidor syns på enstaka ställen kalkstensbitar samt kalkstensmurbruk. Kullenmarkerar ätten Stakes gravkor i kyrkans S korsarm. Österplana kyrka revs på1870-talet. Kyr…