Vägmärke

Väghållningssten, av kalksten, 0.4 m h, 0.3 m br och 0.04 m tj. Stenen saknarinskription. Stenen står i kanten av den gamla vägbanken som ännukan urskiljas iterrängen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.