Skärvstenshög

Skärvstenshög, oval, 8x6 m (NV-SÖ) och 0,7 m h. I ytan och vidkanterna syns rikligt med skörbränd sten, 0,1-o,2 m st.Gräsbevuxen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.