Röse

Röse ??, rektangulärt, 9x4 m (NNÖ-SSV) och intill 0,2 m h.Fyllning av 0,2-1m st stenar, tämligen skarpkantade. Utfyller enklippskreva. Troligen naturbildning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.