Färdväg

1) Vägbank, 80x6 m (10-210cg) och 0,5 m h. Gräsbeväxt. Vägbankenutgör en överiven rest av den under 1600-talet av Magnus Gabrielde la Gardie anlagda väg, som ansågs förbinda Läckö slott medLidköping genom i det närmaste rät sträckning. Enligt uppgifthar pålar iakttagits i vägsträckningens förlängning i sundet(jfr namnen Pålholmen och Broholmen). Sannolikt fanns här understormaktstiden en bro, vilk…