Område med fossil åkermark

1) Stensättning, rund, 15 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka synliga stenar, 0,2-0,5 m st. Mittstensättning,närmast rund, 6 m diam och 0,3 m h. Starkt omrörd fyllning av0,2-0,9 m st stenar. Övermossad. Den övertorvade stensättningenär gropig i ytan. Antydan till kantkedja, 0,3 m h av 0,3-0,5 m ststenar. Beväxt med 4 tallar och 1 gran. Intill och omgivande nr 1är 2) Fossil åkermark. I…