Hällristning

1) Hällristning, inom ett område av 3x1,2 m (NÖ-SV), bestående av10 fotsulor, varav 4 par, en rännformig fördjupning och ca 50älvkvarnar. Fotsulorna är 17-24 cm x 7-10 cm (120-320cg), belägnai S delen av ytan. Den rännformiga fördjupningen är 22x7 cm st(NÖ-SV). Fotsuleparen och den rännformiga fördjupningen är 1-2 cmdj. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam, vanligen 6-8 cm och 0,5-2 cmdj, vanligen 1-1,5 c…