Fornlämningsliknande lämning

1) Högliknande lämning, 5 m diam och 0,5 m h. Övertorvad medtalrika stenar i ytan 0,1-0,4 m st. Spisröse? 20 m SSV om nr 1 är2) Stensättningsliknande lämning, rund, 4 m diam och 0,2 m h.Övertorvad. Ränna kring kanten 0,5 m br och 0,2 m dj. 3)Stensättningsliknande lämning, rund, 3,5 m diam och 0,2 m h.Övertorvad.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig…