Övrigt

1) Stensättning, rund, ca 12 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, i mitten talrika, 0,1-0,3 m st. Bevuxen medunga aspar, lövsly, täta nyponsnår och kraftig undervegetationsom försvårar besiktningen. Intill och N om nr 1 är 2) Fägata?,minst 50 m l (Ö-V) och 3-4 m br, begränsad av en stensträng påvardera sidan, 0,5-1,5 m br och 0,3-0,5 m h av 0,3-0,7 m ststenar. Den N stenstränge…