Stenkammargrav

1) Stensättning, rund, högliknande, 14 m diam och 0,7 m h, medplan topp. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,2 m st. INNÖ kanten är en sten, 1,4x0,9 m (NÖ-SV) i markytan. Över S delenlöper en stengärdesgård. Från mitten mot SV är en urschaktning,intill 3 m br och 0,2 m dj. Beväxt med 2 lönnar och 1 rönn.Troligen bortschaktad intill 3 m br i S. 5 m Ö om nr 1 är 2)Stensättning? möjligen rest…