Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, 6x4 m (Ö-V) och 0,3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m st, kring ettblock, 1 m st. Kanten väl upplagd. Odlingsröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.