Övrigt

1) Rest sten? nu kullfallen, 2,4 m l (NV-SÖ), 0, 7 m br och 0,5 mtj. Fridén meddelar att stenen sägs ha stått på det förstördaröset (nr 14:3) enligt uppgift på platsen på det nuvarande husetsplats. 11 m 240cg om SV hörnet av boningshuset är 2) Fundament,sandsten, med kvadratisk bas, 0,5 m i sida och rund överdel, 0,5m diam samt 0,45 m h. I mitten ett runt hål 0,16 m diam. I håletär en trästolpe so…