Fyndplats

Fyndplats för sotkoncentrationer och 1 flintavslag. Inom markerat område 50x25 m (NNV-SSÖ) kan man i kanterna av grustaget iakttaga flera mörkfärgningar och sotkoncentrationer. I en av dessa tillvaratogs 1 flintavslag.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.