Fyndplats

Fyndplats för 1 flintskära ovanligt liten. Förvaras på Vässby 9:3ägare Olle Öhman. Se skisser i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.