Fornlämningsliknande lämning

Högliknande lämning 5 m i diam och 0,4 m h. Avplanad ochövertorvad yta. I S en sten, 1 m l, 0,8 m br och 0,4 m h. Bevuxenmed lövbuskar. Enligt Leveneboken s 33, har i närheten anträffats2 yxor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.