Kolningsanläggning

Kolningsgrop, 3 m diam och 1 m dj. Vall kring kanten 1-2 m br och0,2-0,3 m h. Beväxt med 6 granar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.