Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 1) Husgrund 12x7 m(NNÖ-SSV) med spisröse, 4 m i diam och 1 m h, i mellersta delen 6m VNV om husgrunden är en jordkällare, ingrävd i sluttningen, ochmed slaget valv av tegel. Nyponsnår. Har varit fattigstuga till1920 omkring. 35 m V om nr 1 är: 2)Husgrund, sentida, 7x6 m(NÖ-SV) med spisröse i mellersta delen. 27 m 235 gon om denna ären källargrop.

OBS. Fr…