Kvarn

Kvarnplats, bestående av: 1) Vattenkanal ..m l. (115-315 gon) 1-2m br och intill 1 m dj, med stenskodda kanter, av 0,3-0,6 m ststenar, i rännans V del i kallmur, där sannolikt ettöverfallshjul funnits. 2 m 215 gon om nr 1 är: 2) Husgrund, 6x5m (115-315 gon) med 0,2-0,4 m h stenfot runtom. 1 m 315 gon omnr 1 är: 3) Fundament till vattenränna, bestående av 7 stfundament av sten i kallmur längs en 21…