Fångstgrop

Fångstgrop, närmast oval 3x2 m diam (V-Ö) och 1,3 m dj. Kantvall1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h. Gropen är delvis fylld med ris och skräp. Beväxt med 4 tallar samt lövsly. 37 m 10cg om nr 1 är. 2) Fångstgrop, närmast oval 5x2,5 m diam (V-Ö) och 1,7 m dj. Kantvall1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. Beväxt med 1 gran samt smågranar ochlövsly. 39 m 20cg om nr 2 är. 3) Fångstgrop, närmast oval 5x3 mdiam (NV-SÖ) oc…