Fyndplats

Fyndplats för 1 holkyxa av brons, tämligen bevarad. (Se skiss iboken). Förvaras på Sjötorp, (S-flygeln) ägare Gunnar Gustavsson.Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.