Färdväg

V-sluttande grusmark. Skogsmark. B. Hålväg ca 150 m l, bågformig (V-Ö). Den är 1-1,5 m br och 0,1-0,