Fyndplats

1) Bebyggelseplats, sentida. Inom markerat område fanns fram tillskiftet (1805) två gårdar. Lämningarna efter dessa utgöres 1983av tegel- och porslinsskärvor, ställvis är jorden kraftigtsotfärgad och innehåller måttligt med brända och obrända ben.Uppgiftslämnare: Vivan Lustig, Alströmersgatan 4 B, Alingsås.Tidigare bosatt i Höglunda. Fru Lustig har i området hittat enbryne. Vid besiktningstillfäll…