Stenkrets

Domarring, rest av (?) 10 m diam troligen ursprungligen beståendeav 9 stenar varav 5 kvarstå. Dessa är närmast klumpformiga0,3-0,6 m h och 0,7-1,2 m st, av gnejs. Stenarna är belägna medregelbundna inbördes avstånd, dock med lucka för de förmodatsaknade stenarna. Det utsökta läget, närheten till andrafornlämningar, stenarnas enhetliga storlek och konstellationtalar för fornlämning. Ett tiotal m V …