Stensättning

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0,2 m st. I NV sidan är 1 grop 1 m diam och 0,3 mdj. I kanten från SÖ-VSV är anläggningen skadad genom täkt och iSÖ är odlingssten upplagd. Anläggningens begränsning är diffusmot V. Intill och NÖ om nr 1 är 2) Stensättning, rund 5 m diamoch 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st.Anläggningens begrä…