Fornlämningsliknande lämning

1) Rest sten?, klumpsten 1,5 m h, 1,4 m br och 1,4 m tj. Istenmuren ca 2 m N om nr 1 2) Rest sten, 1 m h, 1 m br och 0,5 mtj. I stenmuren 2 m N om nr 2 är 3) Rest sten, 0,9 m h, 0,8 m broch 0,5 m tj. I stenmuren 2,5 m N om nr 3 är 4) Rest sten, 0,9 mh, 0,9 m br och 0,8 m tj. I stenmuren 4 m N om nr 4 är 5) Reststen, klumpsten 0,8 m h, 1 m br och 0,8 m tj. 3 m S om nr 1 är nr6 6) Rest sten?, 1,1 m …