Stensättning

1) Domarring, 10 m diam bestående ursprungligen av 12 stenar,varav 2 borttagna i VSV och 3 i NNÖ. Alla stenarna ärokullfallna. Stenarna äro 1,4-1,5 m l, 0,6-1 m br och 0,2-0,4 mtj. Avståndet mellan stenarna är ca 1-2-2,5 m. Bevuxen med någraenbuskar. I domarringen är en ("stensättning") övertorvadfyllning ca 0,2-0,3 m h. 20 m V 10cg N om nr 1 är 2)Stensättning(?), rund, 6 m diam och 0,3-0,4 m h. Ö…