Kyrka/kapell

Ödekyrkogård, oregelbundet kvadratisk, ca 55x55 m omgiven av enstenmur 0,4-1,2 m h och 1-1,2 m br. I kyrkogårdens mitt (20 m V,17 m S, 11 m Ö och 20 m N om kyrkogårdsmuren) är grunden tillKvänums gamla kyrka, en fördjupning 17x7 m (Ö-V) omgiven av envallformig förhjning 0,1-0,2 m h och 2-3 m br, med enstaka stenarsynliga i ytan. I Ö delen (koret) är en gravhäll samt ettromanskt kors, 1,1 m h, 0,6 …