Stensättning

Stensättning, högliknande, närmast rund, 10 m diam och intill0,5-0,6 m h. Övertorvad. I ytan 0,2-0,4 m st stenar. I kantennågra intill 0,6 m st stenar. Mittpartiet är något urholkat ellernersänkt 1,5 m i diam och 0,1 m dj. Bevuxen med 3 tallar ochnågra enbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.