Stensättning

Stensättning, rund, 8 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad. I ytan0,3-0,4 m st stenar. Kantkedja(?) ca 0,3 m h av 0,4-0,7 m lstenar. Mittpartiet något urholkat. I mitten beväxt med en tall,i övrigt mindre aspar och rönnar, sly. Svårbesiktigad pga tätvegetation.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.