Stensättning

Stensättning, rund, 8 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad. I ytan0,3-0,4 m st stenar. Kantkedja(?) ca 0,3 m h av 0,4-0,7 m lstenar. Mittpartiet något urholkat. I mitten beväxt med en tall,i övrigt mindre aspar och rönnar, sly. Svårbesiktigad pga tätvegetation.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Arkeologisk utredning, A719 stensättning och A864 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppl…
Arkeologisk utredning, A497 stenpacknig i stensättning och A417 stensättning, Marma, Alund…
Dingtuna sn, Västerås, Västjädra 2:8. Grav 28:II, stensättning. 1959.
Arkeologisk utredning, A417 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppland 2016