Fyndplats

Fyndplats för 1 flintavslag. Tillvarataget. Bra boplatsläge.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.