Hällristning

Älkvkvarnsförekomst 0,9x0,5 m st (V-Ö) bestående av 7 älvkvarnar.Dessa är 5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, något vittrade ochskrovliga. De är belägna på ovansidan av ett gnejsblock 2,5 m stoch 1,5 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.