Stensättning

1) Stensättning, närmast rund, 20-22 m diam och 0,2-0,3 m h.Övertorvad med i ytan mycket talrika stenar vanligen 0,1-0,3 mst. Mittstensättning(?) 8-10 m diam och 0,1-0,5 m st. I mitten ären grop 3 m diam och 0,4 m dj. I gropens Ö kant är en kantställdkalkstenshäll 0,5 m l (10-210cg) 0,05 m h och 0,1 m tj(stenkammargrav?). Stensättningen har en något ojämn ochsmågropig yta och en oklar begränsning.…