Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar bestående av en husgrund med rester avrörstock, rester av stenmur, en stensatt väg, 2 grindstolpar samtröjningssten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.