Övrigt

Område med mörkfärgningar med okänd utsträckning. Ett flertalmörkfärgningar iaktogs vid nyodling av området för ca 15 år sedanenligt markägaren Arne Wellner, Korpegården, som också utpekadefyndplatsen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.