Fyndplats

På denna plats (Ängskullen) har påträffats en stenyxa med påbörjathål, en söndrig skafthålsyxa samt en mörkgrå flintskrapa (nr 600,523, 1079 i Rolandska saml. Björklunda, Järpås).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.