Grav markerad av sten/block

Bautasten, liggande 3,8 m lång, (NNÖ-SSV) im br ca 0,5 m h, dennågot tjockare ändan åt SSV. John Witte ägde gården,Kvistegården. Erik Witte övertog, såldes 1923 tillsockerfabriken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.