Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämning, ca 70x70 m, bestående av minst 3 husgrunder,2 källargrunder och 1 terrassering. Husgrund, rektangulär, 10x6 m(58-258cg). I SV delen en förhöjning, ovalt 4x6 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. Övertorvad med enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st. Grundenär 0,3 m h med 0,3-0,5 m st stenar. Utifrån grundens SÖ hörn gåren stenmur, 20 m l (NÖ-SV-SSÖ) och 0,4 m h av 0,4-0,7 m st stenar. Husgrund, re…