Fyndplats

Fyndplats för flintämne, 13 cm l och 8-10 cm tj. Flintan har till stor del kvar sitt kalkskikt. En ända är slagen och har en spetsig form. Yxämne? Förvaras hos Ronny Hallin, Tolarp. Se skiss i boken!

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.