Stensättning

1) Stensättning, närmast rund, 8 m diam och 0,3 m h. Lätt övertorvad med i ytan talrika synliga stenar 0,2-0,5 m st. I V-Ö delenär 6 större klumpstenar ca 1,0 m st och 0,4 m h. Begränsningen ställvis oklar och ojämn möjligen kan stensättningen ha ursprungligen haft en kvadratisk form nu delvis förstörd genom utplockning.Beväxt med 1 lövträd. 1 m 310cg om 1 är: 2) Stensättning, närmastrund, 8 m dia…