Fyndplats

Fyndplats för 1 bergartsyxa, prickhyggen med slipat eggparti. Yxanhar rektangulärt tvärsnitt och är tväreggad. Eggen är skadad.Yxan förvaras i Korsgården, Jung 12:12. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Fyndplats i Åbyggeby, pilspets funnen.
'Dalripor ,12 skinn. Numrerade 1-12. Medföljande anteckningar: :: :: 1) Av.ex. 8741, hona…
Badelunda sn, Vedby. Fyndplats för gravar på gården Vedby 2. 1933. Västerås, RAÄ fornlämni…
'Längst till vänster: :: Gorgonia pinnata (Müll.), Fyndplats: Bohuslän, Väderöarna. :: Gor…