Fyndplats

Fyndplats för 1 bergartsyxa, prickhyggen med slipat eggparti. Yxanhar rektangulärt tvärsnitt och är tväreggad. Eggen är skadad.Yxan förvaras i Korsgården, Jung 12:12. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.