Minnesmärke

1) Torphusgrund 7x5 m (60-260cg), 0,2 m h och 0,2-0,4 m br av stenar lagda i enkelt eller dubbelst skift utan fogbank. I N hörnetraserad skorsten/spis 1,5x1,5 m och 1 m h. Tegelfragment och kalkstensbitar ligger runt om. Omedelbart N om husgrunden står 2) Minnesstolpe av ek metallbricka med text: "30 FLORÉNS"5 m Ö om torphusgrunden är: Källargrund 6x6 m och 1,5 m h. 5m N om minnesstolpen …