Vägmärke

Milstolpe av kalksten, 0,9 m h, 0,3-0,4 m br (N-S) och 0,1 m tj.Toppen av milstolpen avslagen. På Ö sidan lyder inskriptionen."1754" Imålad med svart färg. Stolpen lutar åt NV. Mistolpen står i ett postament, 2x2 m (10-210cg) och 0,4-0,5 m h, byggt av mindre granitblock 0,2-0,5 m st utan cement. Postamentet är något omplockat.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information ka…