Överförd

Numret överfört till Brunnhem 190, se detta RAÄ-nr.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.