Hägnadssystem

Stensträngs- system med en sammanlagd längd av ca 370 m. De 3osammanhängande delarna är 1-2,5 m br. och 0,2-0,4 m h. delvisövertorvade av 0,2-0,5 m st. 2 bildar i N en fägata ca 80 m l.(90-290 gon) och 5-8 m br. Marken är mycket stenbunden ochmöjligen finns ytterligare någon otydlig sträng. I N finns enterrasskant ca 50 m l. (N-S) och 0,3 m h. (prickmarkerad). 10 m Vom denna är en stensättnings- l…