Stensättning

1) Gravfält 95x20x45 m st. (90-290 gon) bestående av ca 10 forn-lämningar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 9 runda stensättningar.Högen (i V på krönet) är ca 12-14 m diam. och ca 1,2-1,5 m h. Iytan talrika stenar 0,2-0,5 m st. Yta och form är jämn menbegränsning är nästan omöjlig att avgöra då välv ningen övergårdirekt i den naturliga sluttningen. De runda stensättningarna är5-9 m diam. och 0,2-0,6 …