Stensättning

1) Stensättning platsen för undersökt och borttagen. Undersökt isept. 1958. 7x5 m (skadad i S delen) Brända ben (18 A). 6 m NNÖom nr. 1 är: 2) Stensättning, platsen för, undersökt ochborttagen. Undersökt i okt. 1958. Oregelbunden 14x9 m och intill0,2 m hög. Mkt stor mängd krukskärvor. Minst 7 olika begravningarvarav en av ett obränt skelett. Harts- tätning (18 B).

OBS. Fritexterna är inte kvalite…