Stensättning

1) Stensättning, plats för undersökt och borttagen. Undersökt iokt.-nov. 1958. En triangulär stensätt- ning med en acentraltbelägen grop utan fynd. Tydlig kantkedja på två sidor 5,5 sida.(17 A) Invid och NNÖ om nr. 1 är: 2) Stensättning, plats för,undersökt och borttagen. Undersökt i okt.-nov. 1958. Rundstensättning med 12,5-13 m diam. Delvis be- varad kantkedja. Ettyttre bälte av mindre sten samt…