Hög

Hög (antagligen), rest av, ca 20-30 m diam och 0,1-0,5 m h. Enligt Hilfeling, 1792, skall en hällkista ha varit belägen nära landsvägen, Ö om kyrkan mellan Tyska gård och Abrahamsgård (Stommen). En jordkulle, som ursprungligen helt skall ha täckt hällkistan var 1792 vid pass 100 steg i omkrets. Sannolikt är denna helt överplöjd och kan avskiljas som beskrivet. Uppgift om borttagen hällkista, se R…